PUSHKIN & PLYSHKIN
Лъжичка за елегантни забрави
Наско Х. се събуди в бистрия април на раздялата, блъсна се в мисълта за жената, срещу която летяха ножове, залитна и внезапно разбра, че е престанал да забравя.

В следващите няколко месеци къщата върху високия каменен хълм се напълни със спомени, в които се блъскаше със забележително усърдие.

Първо изненадващо откри върху етажерката с принадлежности за бръснене две бели, обли пухчета от тополата, под която преди години дълго бе сричал любовта, изгарящ от страх да не се издаде, че е чел тази книга до внезапния й празен финал. После в лозницата на двора се заселиха ято скорци, с които преживя лятото на своята неуязвимост, хранейки ги единствено със солта на сълзите си. Ден след ден Наско Х. намираше из къщата внезапно появили се вещи и спомени: малка масичка с чекмедже за пътешествия, билет от музей в Казабланка, прах от тютюн, който не бе изпушил във внезапен щорм сред островите на Додеканезите...

В началото Наско Х. ги прибираше в празната стая за гости, но след три месеца спомените преляха, изпълниха последователно хола и ателието, пропълзяха под леглото му, дори огромният дървен скрин не можеше да затвори охтичавите си врати от тях. По цели нощи Наско Х. не смееше да спусне клепачи, за да не долети в съня му забравена случка или вещ, но и това не помогна.

Тогава започнаха да пристигат пощенските пакети. Стопени в съзнанието му хора изпращаха ту спестен жест на милосърдие, ту писец за изписване единствено на собственото име, ту бълнуване на дете, чакащо баща си... Не след дълго върволицата пощальони, носещи към високия каменен хълм пакети, увити в разноцветни хартии и облепени с марки от целия свят, започна да прилича на ято жерави, отправили се към родината. Отдавна Наско Х. бе престанал да разрязва с нож опакованите спомени, които препълваха къщата, двора и хълма.

Не се учуди особено и когато започнаха да пристигат първите хора. Някои като индианеца мапуче опънаха хамаци под лозницата на двора, други сковаха дървени навеси. В дълбоките нощи на октомври Наско Х. виждаше новия град, изникващ в подножието на хълма. Последното заселило се племе, което бе открил в експедиция по течението на Амазонка, донесе със себе си седем каменни хълма, които сега се издигаха в пейзажа на Наско Х....


bushmills
Loading..