PUSHKIN & PLYSHKIN
Наско Х. и лабиринтът с портокали
Портокалите от лявата му страна просияха по-силно и той пое в едва очерталия се коридор между стеблата. Вървя дълго, воден единствено от светлината на плодовете. Всяка негова крачка разширяваше лабиринта, отдалечаваше го възхитително от началото и края. След години на равномерен ход той спря, откъсна портокал, обели го и внезапно откри имената върху корите на дърветата.

Бяха само на жени и бяха изсечени с остър нож. Дълго още Наско Х. продължи да се разклонява по пътеките пред себе си, преди да разбере, че това са имената на жените, които бе обичал, които бе пожелавал и които бе измислил, за да може да продължи нататък, воден от припламващите светлинки на портокалите, с пръсти, лепнещи от изядени плодове.


bushmills
Loading..